จังหวัดยามากาตะ

ในพื้นที่ทางตะวันตกของยามากาตะ ความเร้นลับของขุนเขายังคงไม่เป็นที่เปิดเผย สื่อสารกับธรรมชาติเหมือนดังเช่นนักบวชยามาบุชิ เดินป่าผ่านทิวทัศน์อันยอดเยี่ยมและผ่อนคลายไปกับบ่อน้ำแร่ธรรมชาติกว่า 100 แห่ง

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Hotels in TOHOKU

Where is TOHOKU?

ภูมิภาคโทโฮคุเป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วย
6 จังหวัดซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและฮอกไกโด
6 จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุนี้เต็มไปด้วยพื้นที่
ป่าไม้ที่ยังไม่มีใครรู้จัก เทือกเขาสุดลูกหูลูกตา
และความงดงามของสายสัมพันธ์ของผู้คน
เว็บไซต์แห่งนี้จะแนะนำการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างลงตัว

Getting to TOHOKU