จังหวัดยามากาตะ

ในพื้นที่ทางตะวันตกของยามากาตะ ความเร้นลับของขุนเขายังคงไม่เป็นที่เปิดเผย สื่อสารกับธรรมชาติเหมือนดังเช่นนักบวชยามาบุชิ เดินป่าผ่านทิวทัศน์อันยอดเยี่ยมและผ่อนคลายไปกับบ่อน้ำแร่ธรรมชาติกว่า 100 แห่ง