Related Links

Related Links

Related Links

Related Links

Related Links

ตั้งแต่สมัยโบราณ 6 จังหวัดทางภาคเหนือของญี่ปุ่นได้บ่มเพาะความงดงามทางธรรมชาติที่โดดเด่นและความมั่งคั่งของขนบธรรมเนียมท้องถิ่น โทโฮคุ หมายถึง “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในภาษาญี่ปุ่น มีอาณาเขตตั้งแต่อาโอโมริที่อยู่เหนือสุด ต่อมาคือจังหวัดอิวาเตะ มิยางิ จังหวัดอาคิตะ ยามากาตะ และฟุคุชิมะ

เป็นภูมิภาคที่เป็นแนวเทือกเขาพร้อมด้วยแนวชายฝั่งขรุขระ ยังมีพื้นที่มากมายในโทโฮคุที่ยังไม่ถูกสัมผัสจากมือมนุษย์ ชีวิตประจำวันในโทโฮคุเป็นการผสมของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและความสะดวกสบายที่ทันสมัย

เชิญเดินทางขึ้นเหนือและมาค้นพบช่วงเวลาดีๆ ที่โทโฮคุ