Related Links

Related Links

Related Links

Related Links

Related Links

ตั้งแต่สมัยโบราณ 6 จังหวัดทางภาคเหนือของญี่ปุ่นได้บ่มเพาะความงดงามทางธรรมชาติที่โดดเด่นและความมั่งคั่งของขนบธรรมเนียมท้องถิ่น โทโฮคุ หมายถึง “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในภาษาญี่ปุ่น มีอาณาเขตตั้งแต่อาโอโมริที่อยู่เหนือสุด ต่อมาคือจังหวัดอิวาเตะ มิยางิ จังหวัดอาคิตะ ยามากาตะ และฟุคุชิมะ

เป็นภูมิภาคที่เป็นแนวเทือกเขาพร้อมด้วยแนวชายฝั่งขรุขระ ยังมีพื้นที่มากมายในโทโฮคุที่ยังไม่ถูกสัมผัสจากมือมนุษย์ ชีวิตประจำวันในโทโฮคุเป็นการผสมของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและความสะดวกสบายที่ทันสมัย

เชิญเดินทางขึ้นเหนือและมาค้นพบช่วงเวลาดีๆ ที่โทโฮคุ

Hotels in TOHOKU

Where is TOHOKU?

ภูมิภาคโทโฮคุเป็นภูมิภาคที่ประกอบไปด้วย
6 จังหวัดซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโตเกียวและฮอกไกโด
6 จังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุนี้เต็มไปด้วยพื้นที่
ป่าไม้ที่ยังไม่มีใครรู้จัก เทือกเขาสุดลูกหูลูกตา
และความงดงามของสายสัมพันธ์ของผู้คน
เว็บไซต์แห่งนี้จะแนะนำการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสานกับความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างลงตัว

Getting to TOHOKU