จังหวัดอิวาเตะ

ผาหินที่ทรงพลังบนชายฝั่งของอิวาเตะ ทำให้เกิดท่าเรือตกปลาอันอุดมสมบูรณ์และพื้นที่เพาะปลูก ย้อนเวลากับไปในอดีตและสัมผัสกับขนบธรรมเนียมในชนบทของญี่ปุ่นที่ชวนให้คิดถึง