Getting to TOHOKU

ภูมิภาคโทโฮคุ คือ ดินแดนบริเวณแถบตอนเหนือของ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น
จากเมืองหลวงอย่าง กรุงโตเกียว สามารถ เดินทางไปโทโฮคุได้หลายวิธี เช่น รถไฟชินคันเซน เครื่องบิน ไฮเวย์บัส เป็นต้น
สำหรับ รถไฟชินคันเซนนั้น จะจอดป้ายตามหัวเมืองใน ภูมิภาคโทโฮคุซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงสามารถใช้เดินทางตามแผนการท่องเที่ยวที่วางไว้ได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบาย
นอกจากนี้ มีเที่ยวบินภายในประเทศจากเมืองสำคัญในญี่ปุ่น เช่น ซัปโปโร นาโกย่า โอซาก้า ฟุคุโอกะ ที่ให้บริการบินมายังสนามบินในแต่ละจังหวัดของภูมิภาคโทโฮคุด้วย

การเดินทางจากเมืองสำคัญต่างๆ ในญี่ปุ่น

จาก โตเกียวมา เซนได
โดยรถไฟชินคันเซน 90 นาที
จาก ซัปโปโรมา เซนได
โดยเครื่องบิน 75 นาที
จาก นาโกย่ามา เซนได
โดยเครื่องบิน 65 นาที
จาก โอซาก้ามา เซนได
โดยเครื่องบิน 70 นาที
จาก ฟุคุโอกะมา เซนได
ได โดยเครื่องบิน 100 นาที

การเดินทางจากภายในประเทศญี่ปุ่น

โดยรถไฟ

โดยรถไฟ

จาก โตเกียว สามารถใช้บริการรถไฟ ชินคันเซนของบริษัท East Japan Railway Company (JR East) ได้สะดวกสบาย บริษัท JR East ได้ออกวางจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟสุดคุ้มแบบเหมาจ่ายสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟสามารถเลือกใช้ได้
เจแปน เรลล์ พาส (Japan Rail Pass) คือบัตรโดยสารประเภทเหมาจ่ายของบริษัท JR ในเส้นทางแต่ละสายทั่วญี่ปุ่น (ยกเว้นบางเส้น) ใช้นั่งชินคันเซนสายโทโฮคุได้ และสามารถใช้นั่งรถบัสของ JR ได้อีกด้วย
เจอาร์ อีส พาส โทโฮคุ แอเรีย (JR East Pass Tohoku Area) คือบัตรโดยสารประเภทเหมาจ่าย ใช้โดยสารรถไฟ ชินคันเซนสายโทโฮคุที่เชื่อมระหว่าง โตเกียวและภูมิภาค โทโฮคุไว้ด้วยกัน และรถไฟ JR แต่ละสายบริเวณด้านตะวันออกของเกาะ ฮอนชู รวมไปถึงรถไฟของการรถไฟบริษัทอื่นที่มีความร่วมมือกันได้ด้วย
เจอาร์ อีสต์ เซาท์ ฮอกไกโด เรลล์ พาส (JR East-South Hokkaido Rail Pass) คือบัตรโดยสารประเภทเหมาจ่ายที่เพิ่มเติมจากที่กล่าวมาคือ สามารถโดยสารรถไฟ JR แต่ละสายในบางส่วนของเกาะฮอกไกโดรวมถึงใน ซัปโปโรด้วย
ท่านสามารถเลือกบัตรเหมาจ่ายรถไฟที่เหมาะสมกับขอบเขตเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวของตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

โดยเครื่องบิน (เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น)

โดยเครื่องบิน (เที่ยวบินในประเทศญี่ปุ่น)

สนามบินในภูมิภาค โทโฮคุมีทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยมีจังหวัดละแห่ง ยกเว้นจังหวัด ยะมะงะตะ มี 2 แห่ง ท่านสามารถเดินทางจาก สนามบิน ฮาเนดะ สนามบิน นาริตะ สนามบิน นิวชิโตเสะ สนามบิน นาโกย่า (สนามบิน ชูบุ เซ็นแทร์) สนามบินนานาชาติ โอซาก้า และสนามบิน ฟุคุโอกะ มายังโทโฮคุได้

เที่ยวบินภายในประเทศที่ให้บริการไปยังสนามบินในภูมิภาค โทโฮคุ

โดยไฮเวย์บัส

โดยไฮเวย์บัส

บริเวณรอบเมืองใหญ่ อย่างเช่น โตเกียว คะนะงะวะ ชิบะ จะมีรถบัสทางหลวงที่ใช้ทางด่วนเป็นหลักหรือที่เรียกว่า ไฮเวย์บัส ให้บริการ
รถไฮเวย์บัสผ่านเมืองสำคัญในโทโฮคุ อาทิ เซนได หรือ โคริยามะ รวมทั้งครอบคลุมเมืองเล็กๆ ที่ชินคันเซนไม่ได้ผ่านด้วย หากเปรียบเทียบกับรถไฟ ชินคันเซนแล้ว การเดินทางด้วยไฮเวย์บัสอาจใช้เวลาเดินทางมากกว่า แต่ราคาค่าโดยสารถูกเพียง 5,000-10,000 เยนเท่านั้น
เจแปน บัส เกทเวย์ (Japan Bus-Gateway) เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวม ให้ข้อมูลบริษัทรถบัสต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่น สามารถค้นหาเส้นทาง ค่าโดยสาร และยังสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ด้วย
สำหรับ โทโฮคุ ไฮเวย์ บัส ทิคเก็ต (TOHOKU HIGHWAY BUS TICKET) คือบัตรโดยสาร ไฮเวย์บัสในภูมิภาค โทโฮคุแบบเหมาจ่าย (เฉพาะบริษัทที่กำหนด) ที่สามารถโดยสารได้ มีให้เลือกคือประเภท 2 วัน หรือ 3 วัน

วิธีการเดินทางภายในภูมิภาค โทโฮคุโดยละเอียด
https://www.tohokukanko.jp/zh_th/transport/index.html

การเดินทางจากประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป จะมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ประเทศไทยไปยังสนามบินนานาชาติ เซนไดซึ่งเป็นประตูสู่ภูมิภาค โทโฮคุเปิดให้บริการ อย่างไรก็ดี หากมีกำหนดการท่องเที่ยวท่านสามารถเดินทางไป โทโฮคุโดยผ่านไปยัง โตเกียวหรือ ซัปโปโรก็เป็นที่แนะนำเช่นกัน

การเดินทางจากประเทศไทย

เที่ยวบินตรงจาก กรุงเทพฯ มายัง โทโฮคุ

เครื่องบินลงที่ เซนได
ภูมิภาค โทโฮคุ
จาก กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 40 นาที

Hotels in TOHOKU