จังหวัดฟุคุชิมะ

เพียงแค่ 200 กม. จากโตเกียว ฟุคุชิมะยืนหยัดด้วยความภาคภูมิในฐานะประตูสู่โทโฮคุ จิตวิญญาณแห่งซามุไรยังหลงเหลืออยู่ในขนบธรรมเนียมท้องถิ่น อาคารทางประวัติศาสตร์ และอาหารพื้นบ้านอันโดดเด่น