จังหวัดอาโอโมริ

ธรรมชาติอันกว้างใหญ่ของอาโอโมริแผ่ขยายพื้นที่จากทะเลญี่ปุ่นไปจนถึงป่าบีชยุคโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางตอนเหนือสุดของเกาะหลักของญี่ปุ่น